Logg på

Verktøy basiskartlegging rus og vold

Rus

 

 

AUDIT  Alcohol Use Disorders Identification Test https://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/rus/AUDIT  Alcohol Use Disorders Identification TestAUDIT  Alcohol Use Disorders Identification Test Screeningverktøy for å identifisere problemfylt bruk av alkohol siste 12 måneder. 
Alcohol E- Utvidet versjon av AUDIThttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/rus/Alcohol E- Utvidet versjon av AUDITAlcohol E- Utvidet versjon av AUDITAlcohol-E, Alcohol Use Disorders Idenfication Test Extended Version, er et skjema for å kartlegge rusens funksjon, eller et identifisert problem med alkohol. 
AUDIT-C https://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/rus/AUDIT-CAUDIT-C Forenklet versjon av AUDIT.
Alkoholenhetskalkulator  https://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/rus/AlkoholenhetskalkulatorAlkoholenhetskalkulator  Kalkulator for beregning av alkoholforbruk.
TWEAKhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/rus/TWEAKTWEAKTWEAK er et kartleggingsskjema for bruk av alkohol siste 12 måneder og under graviditet.
CAGE https://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/rus/CAGECAGE Et screeningverktøy som kartlegger følelser og atferd.
DUDIThttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/rus/DUDITDUDITSelvrapporteringsskjema for identifisering av problemer med illegale rusmidler og/eller legemidler siste 12 måneder.
DUDIT-E  https://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/rus/DUDIT-EDUDIT-E  Fordypningsskjema for å utforske rusens funksjon, etter identifisert problem med illegale rusmidler og/eller legemidler. 
BENDEP-SRQ https://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/rus/BENDEP-SRQBENDEP-SRQ Selvrapporteringsskjema for bruk av benzodiazepiner de siste seks måneder
EuropASI Addiction Severity Index https://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/rus/EuropASI Addiction Severity IndexEuropASI Addiction Severity Index Disse verktøyene er utviklet og konstruert for utredningsformål, for behandlingsplanlegging og klinisk arbeid og for evaluering og forskning. 
ROP-Screenhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/rus/ROP-ScreenROP-ScreenROP-Screen er et verktøy som er utviklet for å raskt kunne avdekke psykiske lidelser hos mennesker med rusproblemer.
M_I_N_I DSM-5 7_0_2https://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/rus/M_I_N_I DSM-5 7_0_2M_I_N_I DSM-5 7_0_2Et kort strukturert intervju for symptomlidelser i DSM-IV og ICD-10.
M_I_N_I Screen 7_0_2 https://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/rus/M_I_N_I Screen 7_0_2M_I_N_I Screen 7_0_2 M.I.N.I. Screen, 7.0.2 er en screeningsversjon av MINI 7.0.2
SCID-5-KV https://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/rus/SCID-5-KVSCID-5-KV SCID-5-KV er et klinisk intervju basert på diagnosemanualen DSM 5
PRISM-5 https://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/rus/PRISM-5PRISM-5 Et digitalt semistrukturert diagnostisk intervju utviklet spesielt for å skille symptomer som skyldes rus og abstinens fra symptomer som er knyttet til psykisk lidelse.  

Vold

 

 

HCR-20  v3 https://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/vold/HCR-20  v3HCR-20  v3 HCR-20 versjon 3 er et verktøy til bruk i strukturert klinisk risikovurdering.
START https://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/vold/STARTSTART En strukturert klinisk veileder for vurdering av risiko for vold (mot seg selv og andre) og andre uønskede hendelser som rusmiddelproblemer, alvorlig svikt i egenomsorg, voldsutsatthet og rømming.
SAVRY https://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/vold/SAVRYSAVRY Fokuserer spesifikt på risiko hos ungdom i alderen 12-18 år.
BVC - Brøset Violence Checklist https://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/vold/BVC - Brøset Violence ChecklistBVC - Brøset Violence Checklist Sjekkliste for å forutsi kommende voldelig atferd.
V-RISK 10 https://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/vold/V-RISK 10V-RISK 10 V-RISK-10 er en kort screening sjekkliste med ti ledd som dekker historiske, kliniske og risikohåndteringsvariabler.
SAM https://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/vold/SAMSAM Retningslinjer for vurdering og håndtering av risiko knyttet til stalking.  
PATRIARK https://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/vold/PATRIARKPATRIARK Retningslinjer for gjennomføring av strukturerte faglige vurderinger av risiko for æresrelatert vold.  
B-SAFER https://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/vold/B-SAFERB-SAFER Brukermanual for vurdering og håndtering av risiko for partnervold.
CAPPhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/vold/CAPPCAPPBelyser de antatt mest sentrale kjennetrekkene eller symptomene ved psykopati.
ERM - Early Recognition Method  https://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/vold/ERM - Early Recognition MethodERM - Early Recognition Method  Strukturert risikohåndteringsstrategi for miljøterapeuter i behandling av psykiatriske pasienter med vold og aggresjonsproblematikk.
PRISM https://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/vold/PRISMPRISM Strukturerte faglige retningslinjer for vurdering av situasjonsbetingede risikofaktorer knyttet til vold i institusjoner
SAPROF https://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/vold/SAPROFSAPROF Har fokus på beskyttende faktorer, bidrar til en mer presis og balansert vurdering av risiko for fremtidig vold. 
SVR- 20  https://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/vold/SVR- 20SVR- 20  Vurdering og håndtering av seksuell vold.
SARA-V3  https://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/vold/SARA-V3SARA-V3  Risikovurderingsverktøy med fokus på partnervold
ARMIDILOhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/basiskartlegging/vold/ARMIDILOARMIDILOARMIDILO-S er utviklet spesifikt for å identifisere atferd som øker risiko for seksuelt krenkende atferd.