Logg på

Om Kompetanseutvikling rus og vold

Rus- og voldsproblematikk skal behandles samtidig og integrert. Denne nettsiden er laget for å heve behandlernes kompetanse.

Se filmen i fullformat her

Målgruppe for kunnskapsmodulene:

Behandlere, miljøpersonale og saksbehandlere i spesialisthelsetjenesten og kommunene.

Pasient/brukergruppe:

Personer som har utfordringer knyttet til rus, og som har utøvd eller blitt utsatt for vold. 

Hvem har laget kunnskapsmodulene?

KORUS

RVTS ( Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)
Takk til alle brukerorganisasjoner, nasjonale kompetansesentre og kompetansetjenester for godt samarbeid og gode bidrag til Kompetanseutvikling rus og vold

Bakgrunn og forankring:

Helsedirektoratet har gitt KORUS og RVTS oppdraget å utvikle og implementere kunnskapsmoduler på området rus og vold. Når pasienter og brukere har utfordringer knyttet til rus, og dessuten har utøvd eller blitt utsatt for vold, skal de utredes og behandles for disse problemstillingene på en integrert måte.

Prosjekt Kompetanseutvikling rus og vold har pågått siden 2017 og er et samarbeid mellom tolv kompetansesenter. Arbeidet koordineres av KORUS Midt og RVTS Midt. 

Brosjyre som kan skrives ut:

Kompetanseheving i integrert behandling rus og vold

Kunnskapsmoduler:

Grunnmodul rus og vold

Integrert behandling rus og vold

Anabole androgene steroider

Motiverende intervju i møte med voldsutsatt eller -utøver

VR-basert simulering av integrert behandling rus og vold

Basiskartlegging rus og vold

Kontaktinformasjon for innspill til nettsiden www.rusogvold.no

Trond Ola Tilseth
trond.ola.tilseth@stolav.no

Kontaktinformasjon til det enkelte senter:

Trykk her for kontaktoversikt


​​​​​

 

 Gjenbruk av katalogelement

tirsdag 15. september 2020
7
torsdag 16. mars 2023
Nei
Innholdsside
Om Kompetanseutvikling rus og vold
Om