Logg på

Rus og vold

Som behandler eller miljøpersonell må du tørre å spørre pasienter og brukere om rus og vold.
Rus- og voldsproblematikk skal behandles samtidig og integrert.

Mer om Kompetanseutvikling Rus og Vold

Kunnskapsmoduler

  • Modulene under gir deg grundig kunnskap om integrert behandlling av rus- og voldsutfordringer.
    Vi anbefaler at du starter med grunnmodulen.
    Noen av modulene er digitale og kan tas umiddelbart på nett, mens de andre gjennomføres som tradisjonell undervisning.

 

 

Grunnmodul rus og voldhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Grunnmodul rus og voldGrunnmodul rus og vold<p><strong>E-læringskurs:</strong> <br>Lær om grunnleggende sammenhenger mellom rus og vold. <br>Du vil bruke 15-30 minutt på hvert av de fem temaene.<br></p>
Motiverende intervju i møte med voldsutsatt eller -utøverhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Motiverende intervju i møte med voldsutsatt eller -utøverMotiverende intervju i møte med voldsutsatt eller -utøver<p><strong>Todagers workshop: </strong> <br>Her lærer du hvordan motiverende intervju kan brukes i endringssamtaler med personer med kombinerte rus- og voldsutfordringer. <br></p>
Integrert behandling rus og voldhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Integrert behandling rus og voldIntegrert behandling rus og vold<div><strong>Todagers workshop: <br></strong>Her lærer du hvordan kognitiv atferdsterapi kan brukes i integrert </div><div>behandling for rus- og voldsutfordringer. <br></div><p><br></p>
VR-basert simulering av integrert behandling rus og voldhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/VR-basert simulering av integrert behandling rus og voldVR-basert simulering av integrert behandling rus og vold<p><strong>Ferdighetsmodul:</strong> <br>Ved bruk av VR-briller blir du mer bevisst på egne barrierer  i samtaler med personer som har rus- og voldsutfordringer.<br>E-læring i forkant for tilrettelegger og deltaker.  <br></p>
Anabole androgene steroiderhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Anabole androgene steroiderAnabole androgene steroider<div><strong>E-læringskurs: <br></strong>Her lærer du  hvordan steroider virker, og om hvordan brukere kan utredes og behandles. </div><p><br></p>
Basiskartlegging rus og voldhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Basiskartlegging rus og voldBasiskartlegging rus og vold<div><strong>E-læringskurs:</strong></div><div>Innføring voldsrisikotriage (VRT)</div><div> I denne modulen finner du også nyttige opplæringsvideoer og en oversikt over relevante kartleggingsverktøy.<br></div><p><br></p>

 

 

Er du leder?https://www.rusogvold.no/leder/Er du leder?Er du leder?Lær om hvordan du kan gjennomføre kompetanseheving for dine ansatte og innføre ny praksis. Implementering må planlegges!