Logg på

Skip Navigation LinksKunnskapsmoduler

 

 

Grunnmodul rus og voldhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Grunnmodul rus og voldGrunnmodul rus og vold<ul><li>E-læringskurs</li><li>Begreper og sammenhenger</li><li>Identifisering, kartlegging og behandling</li><li>Hjelperrollen</li></ul><p><br></p>
Motiverende intervju i møte med voldsutsatt eller -utøverhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Motiverende intervju i møte med voldsutsatt eller -utøverMotiverende intervju i møte med voldsutsatt eller -utøver<ul><li>MI: samtalemetode for å styrke en persons motivasjon til endring</li><li>Todagers workshopmodul </li><li>Case og øvelser på samtale med voldsutsatt/utøver</li></ul>
Integrert behandling rus og voldhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Integrert behandling rus og voldIntegrert behandling rus og vold<ul><li>​Todagers workshopmodul basert på kognitiv atferdsterapi</li><li>Refleksjon rundt teori og praksis/case </li></ul>
VR-basert simulering av integrert behandling rus og voldhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/VR-basert simulering av integrert behandling rus og voldVR-basert simulering av integrert behandling rus og vold<ul><li>Ferdighetsmodul basert på team- og simuleringsbasert undervisning</li><li>E-læring i forkant for tilrettelegger og deltaker</li></ul>
Anabole androgene steroiderhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Anabole androgene steroiderAnabole androgene steroider<ul><li>E-læringskurs</li><li>Helseskader og behandling</li><li>Aggresjon og voldsproblematikk</li></ul>
Basiskartlegging rus og voldhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Basiskartlegging rus og voldBasiskartlegging rus og vold<ul><li>E-læringskurs: Voldsrisiko-Triage</li><li>Kartleggingsverktøy</li><li>Temavideoer</li></ul>