Logg på

Ressurser
Korus

 

 

Bruk av spesifikke rusmidler gir økt risiko for voldsutøvelse hos menn med alvorlige psykiske lidelserhttps://sykepleien.no/forskning/2015/05/bruk-av-spesifikke-rusmidler-gir-okt-risiko-voldsutovelse-hos-menn-med-alvorligeBruk av spesifikke rusmidler gir økt risiko for voldsutøvelse hos menn med alvorlige psykiske lidelserKristian Bachmann, Roar Fosse og Stål Bjørkly (2015Artikler - populærvitenskapelige
Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-15-s-20152016/id2460953/sec1Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020Helse- og omsorgsdepartementetNasjonale retningslinjer og veiledere
MAP – Møte med aggresjonsproblematikkhttps://sifer.no/undervisning/map-mote-med-aggresjon-og-vold-i-psykisk-helsevern/MAP – Møte med aggresjonsproblematikkHensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold, og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge.Relevante nettsteder
Integrert behandling av rus og psykiske lidelser i en sikkerhetspsykiatrisk avdeling: Evaluering av implementeringstiltakhttps://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3006Integrert behandling av rus og psykiske lidelser i en sikkerhetspsykiatrisk avdeling: Evaluering av implementeringstiltakBjørnstad. K. E. & Gråwe. R. W. (2014). Nordisk Tidsskrift for Helseforskning. Artikler - fagfellevurderte
Opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017-2021https://www.regjeringen.no/contentassets/f53d8d6717d84613b9f0fc87deab516f/no/pdfs/prp201620170012000dddpdfs.pdfOpptrappingsplan mot vold og overgrep 2017-2021Barne- og likestillingsdepartementet.Nasjonale retningslinjer og veiledere
Barn som pårørende - BarnsBeste/Helsedirektoratet (e-læring)https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=27187Barn som pårørende - BarnsBeste/Helsedirektoratet (e-læring)Dette gratis e-læringskurset gir deg en innføring i barn som pårørende-arbeidet. Du vil lære hvordan du som helsepersonell skal fange opp og bidra til å følge opp barn og søsken av pasienter med alvorlig sykdom, avhengighet eller skade. Det handler også om barn som opplever død i familien. Som helsepersonell i kommunen har du en plikt til å avklare og ivareta barns behov for informasjon og oppfølging når de er pårørende. Gjennom barn som pårørende-arbeidet støtter du pasienten som forelder, samtidig som du styrker barn og unges helse- og livskvalitet. Gode felles rutiner for barn som pårørende-arbeidet på arbeidsplassen din er en forutsetning for at du som ansatt skal kunne utvikle din kompetanse. Relevante nettsteder
Snakke med barnhttps://www.snakkemedbarn.no/Snakke med barnEn samtale kan skape tillit og trygghet, men også det motsatte. Snakkemedbarn.no skal hjelpe deg å ta viktige samtaler med barn du er bekymret for.Relevante nettsteder
Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjonerhttps://voldsveileder.nkvts.no/Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjonerDenne veilederen har som mål å øke kunnskapene og dermed styrke handlingskompetansen og -beredskapen hos ansatte i helse- og omsorgstjenestene.Relevante nettsteder
Barnespor – samtaleverktøy når barn lever med rus og psykisk sykdom i familienhttps://www.barnespor.com/Barnespor – samtaleverktøy når barn lever med rus og psykisk sykdom i familienBarnespor er laget for helsepersonell og andre fagpersoner, som jobber med foreldre, søsken, barn og unge. På denne nettsiden finner du nyttige verktøy i arbeidet med å følge opp barn som er pårørende til mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk sykdom. Relevante nettsteder
Jeg vethttps://www.jegvet.no/Jeg vet«Jeg vet» er en kunnskapsbasert læringsressurs for alderstilpasset opplæring om vold, overgrep og mobbing i barnehager og skoler. «Jeg vet» skal bidra til at barnehager, grunnskoler og videregående skoler har et voldsforebyggende opplæringstilbud som fremmer livsmestring - og er systematisk, kunnskapsbasert og nasjonalt likeverdig.Relevante nettsteder
Traumekurset "Stø kurs"https://rvtsnord.no/kurs/traumekurset-sto-kurs/Traumekurset "Stø kurs"Kurset tar for seg tema som er grunnleggende i behandling av traumepasienter. Deriblant behandling av flyktninger og asylsøkere. Det gis et særlig fokus på forståelse og teori rundt begrepet traume og behandling, samt fordypning i hva behandlere og miljøpersonell må være spesielt oppmerksomme på, og hva disse kan gjøre.Relevante nettsteder
Stiftelsen Alternativ til voldhttps://atv-stiftelsen.no/om-oss/Stiftelsen Alternativ til voldStiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt tredelte mandat. Relevante nettsteder
Din utveihttps://dinutvei.no/Din utveiHer finner du kvalitetssikret informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Relevante nettsteder
Motiverende intervju (Helsedirektoratet)https://www.helsedirektoratet.no/tema/motiverende-intervju-miMotiverende intervju (Helsedirektoratet)Motiverende intervju (MI) er en anbefalt samtalemetode for å motivere til atferdsendring.Relevante nettsteder
RUS- OG VOLDSSTATISTIKK 2010–2019https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/avdeling-for-rettsmedisinske-fag/Documents/Rus-%20og%20voldsstatistikk%202010-2019.pdfRUS- OG VOLDSSTATISTIKK 2010–2019Denne rapporten presenterer funn fra alle blodprøvene politiet har sendt inn til Avdeling for rettsmedisinske fag i forbindelse med etterforskning av vold perioden 2010 til 2019. Avdeling for rettsmedisinske fag. Oslo UniversitetssykehusStatistikk
Økning av cannabis, ecstasy, og kokain knyttet til voldhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-rettsmedisinske-fag/okning-av-cannabis-ecstasy-og-kokain-knyttet-til-voldØkning av cannabis, ecstasy, og kokain knyttet til voldAv alle blodprøver politiet sendte for inn for analyse etter voldssaker, var det rusmidler i 80 prosent av prøvene. (Artikkel på hjemmesidene til Oslo Universitetssykehus. Artikler - populærvitenskapelige
- Jeg vil få rusbehandlere til å bli glade i voldhttps://rop.no/aktuelt/--jeg-vil-fa-rusbehandlere-til-a-bli-glade-i-vold/- Jeg vil få rusbehandlere til å bli glade i voldRusbehandlere møter ofte et kinderegg med rus, vold og psykiske problemer, der alt henger sammen med alt. Ifølge psykologspesialist Per Isdal, handler god behandling om å inkludere, forholde seg til og behandle alle disse tre delene som en helhet. Han ønsker å gjøre rusbehandlere nysgjerrige på, og interessert i vold, slik at de tør å gå inn i den.Artikler - populærvitenskapelige
Hvordan håndtere situasjoner med personer som kan være truende eller som vil skade deghttps://rop.no/roptv/hvordan-handtere-situasjoner-med-personer-som-kan-vare-truende-eller-som-vil-skade-deg/Hvordan håndtere situasjoner med personer som kan være truende eller som vil skade degSvein Øverland gir råd og veiledning om hvordan du kan håndtere situasjoner i oppsøkende arbeid/tjenester hvor det er risiko for at en person kan utøve vold.Film
Ressursportalen om asylsøkere og flyktningerhttps://flyktning.net/Ressursportalen om asylsøkere og flyktningerAsylsøkere og flyktninger lever under spesielle livsbetingelser – Kunnskap om dette er avgjørende for å gi god hjelp. Dette nettstedet tar for seg mye nyttig og relevant informasjon som det er viktig at behandlere har en bevissthet til.Relevante nettsteder
Kunnskapssammenstilling om rus, vold og integrert behandlinghttps://red-stolav.hn.nhn.no/Documents/KoRus/kunnskapsammenstilling-om-rus-vold-og-integrert-behandling%20(23).pdfKunnskapssammenstilling om rus, vold og integrert behandlingLitteratur og forskning på integrert behandling rus og vold. Dette er en sammenstillingen av kunnskapen som modulene er bygget på.Litteraturliste
TryggEst: Bedre beskyttelse av overgrepsutsatte voksnehttps://samforsk.no/Publikasjoner/2020/TryggEst_sluttrapport_2020_web2.pdfTryggEst: Bedre beskyttelse av overgrepsutsatte voksneSluttrapport: To års forsøk med TryggEst. Forfattere: Kurt Elvegård, Terje Olsen, Jan Tøssebro og Veronika PaulsenRelevante nettsteder
Substance Abuse by Men in Partner Abuse Intervention Programs: Current issues and promising trends. Violence and Victimshttps://connect.springerpub.com/content/sgrvv/23/2/236Substance Abuse by Men in Partner Abuse Intervention Programs: Current issues and promising trends. Violence and Victims Bennett, L. W. (2008) This article discusses key studies linking intervention for co-occurring substance abuse and partner abuse.Artikler - fagfellevurderte
Anger management for substance abuse and mental health clients: cognitive behavioral therapy manualhttps://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/anger_management_manual_508_compliant.pdfAnger management for substance abuse and mental health clients: cognitive behavioral therapy manualReilly, P. M., & Shopshire, M. S. (2019). US Department of Health & Human Services.Artikler - fagfellevurderte
A randomized controlled trial assessing the efficacy of cognitive behavioral therapy for substance‐dependent domestic violence offenders: an integrated substance abuse‐domestic violence treatment approach (SADV)https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29108096/A randomized controlled trial assessing the efficacy of cognitive behavioral therapy for substance‐dependent domestic violence offenders: an integrated substance abuse‐domestic violence treatment approach (SADV)Easton, C. J., Crane, C. A., & Mandel, D. (2018). Journal of marital and family therapy, 44(3), 483-498.Artikler - fagfellevurderte
Mental disorder and violence: is there a relationship beyond substance use?https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00127-011-0356-xMental disorder and violence: is there a relationship beyond substance use?Van Dorn, R., Volavka, J., & Johnson, N. (2012). Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 47(3), 487-503. A general consensus exists that severe mental illness (SMI) increases violence risk. However, a recent report claimed that SMI “alone was not statistically related to future violence in bivariate or multivariate analyses.” We reanalyze the data used to make this claim with a focus on causal relationships between SMI and violence, rather than the statistical prediction of violence.Artikler - fagfellevurderte
Tryggest (Bufdir)https://bufdir.no/vold/TryggEst/?utm_campaign=tema-domener&utm_medium=redirect&utm_source=tryggest.no&utm_content=tryggest.noTryggest (Bufdir)TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. TryggEst-modellen inneholder forslag til organisering av arbeidet mot vold og overgrep i en kommune, og flere verktøy som kan brukes i dette arbeidet.Relevante nettsteder
Vivat Selvmordsforebygginghttps://vivatselvmordsforebygging.net/Vivat SelvmordsforebyggingVivat tilbyr opplæring i hvordan du kan lære å bli mer oppmerksom, fange opp signaler og yte førstehjelp til mennesker i selvmordsfare. Kursene Vivat leverer er designet slik at kursdeltakerne får en felles kompetanse, uavhengig av profesjon og faglig bakgrunn.Relevante nettsteder
Traumebehandlinghttps://www.traumebehandling.no/TraumebehandlingHos mange mennesker kan det å være utsatt for alvorlige og overveldende hendelser føre til psykologiske skader. Traumatisering fører til sterke symptomer, redusert funksjonsevne og nedsatt livskvalitet. For å gi best mulig behandling må vi som hjelpere ha forståelse og kunnskap om hva traumer er, hvordan disse kan oppdages og hvordan de kan behandles.Relevante nettsteder
Substance abuse by men in partner abuse intervention programs: current issues and promising trends. Violence and Victims, Volume 23.https://www.researchgate.net/publication/5228534_Substance_Abuse_by_Men_in_Partner_Abuse_Intervention_Programs_Current_Issues_and_Promising_TrendsSubstance abuse by men in partner abuse intervention programs: current issues and promising trends. Violence and Victims, Volume 23.Bennet. L. W. (2008). This article discusses key studies linking intervention for co-occurring substance abuse and partner abuse DOI: 10.1891/0886-6708.23.2.236 Artikler - fagfellevurderte
Substance abuse and violence A review of the literature. Aggression and violent behaviorhttps://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S135917890100057X?via%3DihubSubstance abuse and violence A review of the literature. Aggression and violent behaviorBoles. S. M. & Miotto. K. (2003) Artikler - fagfellevurderte
Trends in intimate partner violence services provided by substance abuse treatment facilities: findings from a national samplehttps://link.springer.com/article/10.1007/s10896-014-9649-7Trends in intimate partner violence services provided by substance abuse treatment facilities: findings from a national sampleCapezza. N. M., Schumacher. E. C. & Brady. B. C. (2014). Journal of family violence. (2015) Artikler - fagfellevurderte
Developing an integrated violence prevention for men and women in treatment for substance use disordershttps://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0886260515586369Developing an integrated violence prevention for men and women in treatment for substance use disordersChermack. S. T., Bonar. E. E., Ilgen. M. A., Walton. M. A., Cunningham. R. M., Booth. B. M. & Blow. F. C. (2015). Journal of interpersonal violence. Vol. 32(4), 2017. Artikler - fagfellevurderte
Integrated treatment options for male perpetrators of intimate partner violence. Drug and alcohol reviewhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28109172/Integrated treatment options for male perpetrators of intimate partner violence. Drug and alcohol reviewCrane. C. A. & Easton. C. J. (2017). National Library of Medicine Artikler - fagfellevurderte
A randomized controlled trial assessing the efficacy of cognitive behavioral therapy for substance- dependent domestic violence offenders: An integrated substance abuse-somestiv violence treatment approachhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29108096/A randomized controlled trial assessing the efficacy of cognitive behavioral therapy for substance- dependent domestic violence offenders: An integrated substance abuse-somestiv violence treatment approachEaston. C. J., Crane. C. A. & Mandel. D. (2017). Journal of Marital and Family Therapy Artikler - fagfellevurderte
A cognitive behavioral therapy for alcohol-dependent domestic violence offenders: an integrated substance abuse-domestic violence treatment approachhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17364418/A cognitive behavioral therapy for alcohol-dependent domestic violence offenders: an integrated substance abuse-domestic violence treatment approachEaston. C. J., Mandler. D. L., Hunkele. K. A., Nich. C., Rounsaville. B. J. & Carroll. K. M. (2007). The American journal on addictionsArtikler - fagfellevurderte
Treatment effectiveness of intimate partner violence perpetration among patients in a drug addiction programhttps://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fvio0000184Treatment effectiveness of intimate partner violence perpetration among patients in a drug addiction programFernàndez-Montalvo, J., Artegata, A., & Lòpe-Goñi, J. J. (2018). Psychology of Violence. Artikler - fagfellevurderte
The prevalence and factors associated with ever perpetrating intimate partner violence by men receiving substance use treatment in Brazil and England: A cross- cultural comparisonhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27709693/The prevalence and factors associated with ever perpetrating intimate partner violence by men receiving substance use treatment in Brazil and England: A cross- cultural comparisonGilchrist. G., Radcliffe. P., Noto. A. R. & D’Oliveira. A. F. P. L. (2017). Drug and alcohol review. Artikler - fagfellevurderte
Substance abuse and intimate partner violence: treatment considerationshttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16925813/Substance abuse and intimate partner violence: treatment considerationsKlostermann, K. C. (2006). Biomed central. Artikler - fagfellevurderte
Integrated Treatment for substance abuse and partner violence (I-StoP): A case studyhttps://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1534650113506037Integrated Treatment for substance abuse and partner violence (I-StoP): A case studyKraanen. F. L., Scholing. A., Hamdoune. M. & Emmelkamp. P. M. G. (2014). Clinical case studies Artikler - fagfellevurderte
The comparative effectiveness of Integrated treatment for substance abuse and partner volence (I-StoP) and substance abuse treatment alone: a ranomized controlled trialhttps://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-244X-13-189The comparative effectiveness of Integrated treatment for substance abuse and partner volence (I-StoP) and substance abuse treatment alone: a ranomized controlled trialKraanen. F. L., Vedel. E., Scholing. A. & Emmelkamp. P. M. G. (2013). BMC psychiatry Artikler - fagfellevurderte
Anabolic androgenic steroids and violent offending: confounding by polysubstance abuse among 10 365 general population menhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25170826/Anabolic androgenic steroids and violent offending: confounding by polysubstance abuse among 10 365 general population menLundholm. L., Frisell. T., Lichtenstein. P. & Långström. N. (2014). Addiction Research Report. Artikler - fagfellevurderte
Use of anabolic androgenic steroids in substance abusers arrested for crimehttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20627426/Use of anabolic androgenic steroids in substance abusers arrested for crimeLundholm. L., Käll. K., Wallin. S. & Thiblin. I. (2010). Drug and alcohol dependence. Artikler - fagfellevurderte
Alkohol, andre rusmidler og vold i epidemiologisk perspektivhttps://www.researchgate.net/publication/41758172_Alkohol_andre_rusmidler_og_vold_i_epidemiologisk_perspektivAlkohol, andre rusmidler og vold i epidemiologisk perspektivPernanen Kai. (2009). Norsk Epidemiologi Artikler - fagfellevurderte
Integrated Cognitive Behavioral Intervention Reduces Intimate Partner Violence Among Alcohol Dependent Men, and Improves Mental Health Outcomes in their Spouses: A Clinic Based Randomized Controlled Trial from South Indiahttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26965174/Integrated Cognitive Behavioral Intervention Reduces Intimate Partner Violence Among Alcohol Dependent Men, and Improves Mental Health Outcomes in their Spouses: A Clinic Based Randomized Controlled Trial from South IndiaSatayanarayana. V. A., Nattala. P., Selvam. S., Pradeep. J., Hebbani. S., Hegde. S. & Srinivasan. K. (2016). Journal of substance abuse treatment Artikler - fagfellevurderte
Substance abuse and relationship violence among men court-referred to batterers’ intervention programshttps://link.springer.com/article/10.1023/A:1023736732766Substance abuse and relationship violence among men court-referred to batterers’ intervention programsStuart. G. L., Moore. T. M., Kahler. C. W. & Ramsey. S. E. (2003). . Substance abuse, vol.24, no. 2. Artikler - fagfellevurderte
Relationship aggression and substance use among women court-referred to domestic violence intervention programshttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14656548/Relationship aggression and substance use among women court-referred to domestic violence intervention programsStuart. G. L., Moore. T. M., Ramsey. S. E. & Kahler. C. W. (2003). Addictive Behaviors 28Artikler - fagfellevurderte
Hazardous drinking and relationship violence perpetration and victimization in women arrested for domestic violencehttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15000503/Hazardous drinking and relationship violence perpetration and victimization in women arrested for domestic violenceStuart. G. L., Moore. T. M., Ramsey. S. E. & Kahler. C. W. (2004). Journals of studies on alcohol and drugs. 2004 Jan;65(1):46-53. Artikler - fagfellevurderte
Taking the wrong drugs: the role of substance abuse and medication noncompliance in violence among severely mentally ill individualshttp://europepmc.org/article/MED/9857783Taking the wrong drugs: the role of substance abuse and medication noncompliance in violence among severely mentally ill individualsSwartz. M. S., Swanson. J. W., Hiday. V. A., Borum. R., Wagner. R. & Burns. B. J. (1998). Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology (1998) 33: 75-78. Artikler - fagfellevurderte
Substance abuse and batterer programmes in California, USA: factors associated with treatment outcomes.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4573371/Substance abuse and batterer programmes in California, USA: factors associated with treatment outcomes.Timko. C., Valenstein. H., Stuart. G. L. & Moos. R. H. (2015). Health Soc Care Community.Artikler - fagfellevurderte
Intimate partner violence: Intervention and patient managementhttps://www.uptodate.com/contents/intimate-partner-violence-intervention-and-patient-managementIntimate partner violence: Intervention and patient managementWeil. A. (2018). Artikler - fagfellevurderte