Logg på

Basiskartlegging rus og vold

Modulen er fortsatt under produksjon
 • Basiskartlegging rus og vold er en kunnskapsmodul som skal fungere som et valgfritt tillegg/ påbygningsdel til Grunnmodulen og innholdet som presenteres der.

  Målgruppe

  Ansatte i spesialist- og førstelinjetjenesten er målgruppen for denne modulen. Modulen er ikke tjeneste- eller profesjonsspesifikk, og vil kunne anvendes av helsepersonell og andre ansatte i helsetjenestene innen psykisk helsevern for voksne (PHV), tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), samt kommunale tjenester.

  Hva lærer man i modulen?

   I modulen lærer man om ulike verktøy som kan anvendes i kartlegging av rus og vold: 
  • Oversikt over verktøy for å kartlegge rus- og avhengighetsproblematikk
  • Verktøy for identifisering og screening
  • Verktøy for mer omfattende utredning av rus og vold.
  • Verktøy for triagering av voldsproblematikk (vurdering og prioritering etter alvorlighetsgrad)
  • Oversikt over andre etablerte voldsrisikovurderingsverktøy, målgrupper og hvor en kan få opplæring