Logg på

Rus og vold

KORUS og RVTS har utviklet kunnskapsmoduler for å heve spesialist- og primærhelsetjenestens kompetanse innen integrert behandling for rus- og voldsproblematikk. Dette er en nasjonal satsning vi utfører på vegne av Helsedirektoratet.

Mer om Kompetanseutvikling Rus og Vold

Kunnskapsmoduler

  • Modulene under gir deg grundig kunnskap om integrert behandlling av rus- og voldsproblematikk. Vi anbefaler at du starter med grunnmodulen, men du kan selv velge hvilken rekkefølge du vil ta modulene i. Noen er digitale og kan tas umiddelbart på nett, mens andre krever fysisk oppmøte. For gjennomføring av disse kontakt ditt regionale KORUS/RVTS.

 

 

Grunnmodul rus og voldhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Grunnmodul rus og voldGrunnmodul rus og vold<ul><li>E-læringskurs</li><li>Begreper og sammenhenger</li><li>Identifisering, kartlegging og behandling</li><li>Hjelperrollen</li></ul><p><br></p>
Motiverende intervju i møte med voldsutsatt eller -utøverhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Motiverende intervju i møte med voldsutsatt eller -utøverMotiverende intervju i møte med voldsutsatt eller -utøver<ul><li>MI: samtalemetode for å styrke en persons motivasjon til endring</li><li>Todagers workshopmodul </li><li>Case og øvelser på samtale med voldsutsatt/utøver</li></ul>
Integrert behandling rus og voldhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Integrert behandling rus og voldIntegrert behandling rus og vold<ul><li>​Todagers workshopmodul basert på kognitiv atferdsterapi</li><li>Refleksjon rundt teori og praksis/case </li></ul>
VR-basert simulering av integrert behandling rus og voldhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/VR-basert simulering av integrert behandling rus og voldVR-basert simulering av integrert behandling rus og vold<ul><li>Ferdighetsmodul basert på team- og simuleringsbasert undervisning</li><li>E-læring i forkant for tilrettelegger og deltaker</li></ul>
Anabole androgene steroiderhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Anabole androgene steroiderAnabole androgene steroider<ul><li>E-læringskurs</li><li>Helseskader og behandling</li><li>Aggresjon og voldsproblematikk</li></ul>
Basiskartlegging rus og voldhttps://www.rusogvold.no/kunnskapsmoduler/Basiskartlegging rus og voldBasiskartlegging rus og vold<ul><li>E-læringskurs: Voldsrisiko-Triage</li><li>Kartleggingsverktøy</li><li>Temavideoer</li></ul>

 

 

Er du leder?https://www.rusogvold.no/leder/Er du leder?Er du leder?Lær om hvordan du kan gjennomføre kompetanseheving for dine ansatte og innføre ny praksis. Implementering må planlegges!